ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 НОВИНИ    Новини от съда  
 Новини от съда

                          

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Имаме удоволствието да Ви поканим на премиерата на книгата „Откриване на производство по несъстоятелност“, с автор д-р Силвия Кръстева – съдия в Окръжен съд Плевен, която ще се състои на 27.11.2019 година, в зала №8, ет.4 в Съдебна палата град Плевен, от 16:00 часа.

 Д-р Силвия Кръстева е завършила висше юридическо образование в СУ „Климент Охридски“ през 1992 година. Има над 26 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2005 година е с ранг „съдия във ВКС/ВАС“. От 2006 до 2012 година е била ръководител на Гражданско и Търговско отделение в Окръжен съд Плевен. Автор на редица книги и публикации. Владее немски, английски и руски езици.В началото на тази година, след проведена публична защита на дисертационен труд на тема „Откриване на производство по несъстоятелност“, съдия Силвия Кръстева придоби научна и образователна степен „доктор“ в Юридическия факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

 

 

 

 

                            

             Окръжен съд Плевен - пресцентър

 

 

                                
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Четири симулативни процеса бяха проведени през месец юни в Окръжен съд Плевен, от ученици от СУ „Стоян Заимов“ град Плевен, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен и Математическа гимназия „Гео Милев“ град Плевен.
Така приключи провеждането на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ - инициатива на Висш съдебен съвет и Министерството на образованието, за учебната 2018-2019 година.
В програмата взеха участие общо четири училища от град Плевен, определени от Регионалното управление на образованието. Това са изброените по-горе три училища, както и СУ „П.К.Яворов“ - Плевен.
Лектори от Окръжен съд Плевен бяха заместник председателите съдия Емил Банков и съдия Екатерина Панова, както и съдиите Силвия Кръстева и Светла Димитрова. Този път в инициативата се включиха освен магистрати от Окръжен съд Плевен и техни колеги от Районен съд Плевен, а именно съдия Чавдар Попов и съдия Ралица Маринска, които представиха пред учениците темата „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“.
Инициативата цели повишаване правната култура на учениците от VІІІ до ХІІ клас, запознаването им с работата на съда, информиране за функциите и значението на съдебната власт в България и повишаване на степента на спазване на законите.
В проведените симулативни процеси бяха постановени присъди по казус, който за съжаление е твърде често срещан в нашето ежедневие – самокатастрофирал автомобил, управляван от неправоспособен водач, употребил алкохол и наркотици, със смърт на един от пътниците, който също както останалите участници в ПТП-то е на ученическа възраст. Децата имаха възможността да се включат в ролята на съдия, съдебни заседатели, адвокати, прокурор, подсъдим и свидетели. По този начин вникнаха в работата не само на съдията, а и на прокурора и адвоката, като уповавайки се на разпоредбите на Закона, постановиха четири различни присъди – от 7 години лишаване от свобода ефективно, до 1 година лишаване от свобода условно.
За всеки от учениците взели участие в Програмата бяха предвидени поименни удостоверения от Висш съдебен съвет, както и копие от Конституцията на Република България.
През следващата учебна година, предстои провеждането на още лекции и инициативи, част от Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като Окръжен съд Плевен е отворен за всяко училище, което има желание да се включи.
 
Снимки:
 
 
 
 
 
                                  
                   
                   ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Днес – 11.06.2019 година, в зала „Плевен“, се проведе презентация на тема „Разследване на престъпни организации: Традиционни методи и съвременни практики“, с лектор Том Периконе – федерален прокурор от САЩ.
На събитието присъстваха председателите на Окръжен и Районен съд Плевен, Окръжния прокурор Ваня Савова, Районен прокурор Пламен Петков, съдии и прокурори, както и разследващи полицаи  и служители от сектор „Криминална полиция“ към ОД на МВР Плевен.
Том Периконе е прокурор с над 35 години стаж в държавната администрация. Понастоящем е ръководител на отдела за киберпрестъпления и престъпления свързани с националната сигурност, във федералната прокуратура за източния окръг на щата Пенсилвания. Отделът му е базиран в град Филаделфия и се занимава с разследване на международни и вътрешни заплахи за националната сигурност, шпионаж и злоупотреба с класифицирана информация, нелицензиран износ на военни изделия и технологии, нерегламентиран достъп до компютърни системи и хакерски атаки, кибер тормоз и кражба на интелектуална собственост. Преди да оглави този отдел, той е ръководил отдела за борба с наркотиците и организираната престъпност в същата прокуратура.
Том Периконе е преподавател към Националния учебен център на Департамента по правосъдие и към Националната асоциация на щатските прокурори.  Има бакалавърска степен от университета в Принстън и магистърска степен по право от правния факултет на Пенсилванския университет.  През последните 13 години преподава наказателен процес в правния факултет на Университета в Пенсилвания, където също така е треньор на отбора, участващ в състезания по симулация на съдебен процес.
 
                      
 Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова
               П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
                           
На 24.04.2019 година, ученици от училище „П.К.Яворов“, посетиха Районен съд Плевен и присъстваха на реален съдебен процес. 
Децата бяха поканени лично от заместник председателя на Районен съд Плевен – съдия Светослава Цонева, да присъстват на реално съдебно заседание водено от нея, където да видят какъв е реда в съдебната зала и какви процедури се извършват при разглеждането на едно дело.
Учениците проследиха с интерес протичането на две наказателни дела от частен характер и имаха възможност да видят разпит на свидетели, доклад на вещо лице и даване на обяснения от страна на подсъдим.
                                                          снимки
Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова
               
                     П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Лазарки пяха и наричаха за здраве и берекет, днес - 18.04.2019 година, в Съдебната палата в град Плевен.
Децата са от ІV-та подготвителна група „Мечо пух“, на СОДГ „Теменуга“ град Плевен. Те, заедно с техните преподаватели, бяха подготвили богата програма от песни и стихчета, посветени на идващите празници Лазарица и Цветница.

Посещението на децата е по покана лично от заместник председателя на Районен съд Плевен - съдия Светослава Цонева. Председателят на Районен съд Плевен – съдия Даниела Дилова, приветства малките лазарки, като всяка от тях получи в кошничката си дарове, в знак на благодарност за положения от тях труд и за настроението, което донесоха в Съдебната палата.

                                       снимки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

                   П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 16.04.2019 година, в Районен и Окръжен съд Плевен, бе проведен Ден на отворени врати.
На гости на двете съдилища, бяха ученици от VІІІ и Х клас на училище „П.К.Яворов“, заедно с техни преподаватели.
Учениците бяха посрещнати пред сградата на съда, където им беше обяснено какъв е реда за влизане в Съдебната палата, какво не трябва да се внася, като бяха и проверени от съдебната охрана.
На децата се показа къде се намира гишето, където може при необходимост да им бъде издадено свидетелство за съдимост, като им беше обяснено и какви документи се подават.
След това, учениците бяха посрещнати в съдебна зала на втория етаж, от председателя на Районен съд Плевен – съдия Даниела Дилова и заместник председателя на районния съд – съдия Светослава Цонева. Те им обясниха какви видове дела се разглеждат от районните съдилища, какъв е реда в една съдебна зала при воденето на дело, какво представлява Синята стая и отговориха на въпроси зададени от учениците. Децата бяха поканени при желание от тяхна страна да присъстват на реален съдебен процес в районния съд, където да могат да видят какви са правилата и процедурите при провеждането на едно съдебно заседание.
В зала №8 на Окръжен съд Плевен, бяха поздравени от заместник председателя на окръжния съд – съдия Емил Банков. Той им обясни пътя, който минава едно дело от постъпването му в съда, до решаването му. Също така обсъдиха интересни за децата теми, които да бъдат заложени в бъдещ симулативен процес, в който учениците ще участват на 29 май, като самите те ще бъдат в ролята на съдия, прокурор, подсъдими, адвокат, свидетели.
В края на посещението, всеки присъстващ получи копие от Конституцията на Република България.
                                          &nbs

<

5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР