ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 СЪДЕБЕН ОКРЪГ    Районен съд - гр. Никопол  
 Районен съд - гр. Никопол

Съдебният район на Районен съд - гр. Никопол обслужва следните общини:
Община Никопол, Община Гулянци


Районен съд - Никопол
Адрес
: гр. Никопол, 5940, пл. "Европа"  №14

web: www.rs-nikopol.eue-mail: nikopolrs@mbox.contact.bg

Телефони:

Председател: (064) 88-91-55

Административен секретар: (064) 88-91-59

Съдия по вписванията: (064) 88-91-57

Съдия изпълнител: (064) 88-91-65

Бюро съдимост: (064) 88-91-62

Счетоводство: (064) 88-91-56

Системен администратор: (064) 88-91-66

Факс: (064) 88-91-59

 

 

Банкова информация:

За държавни такси:  BG44CECB979031CO877100

За депозити по граждански и наказателни дела:  BG51CECB979033CO877100
ЦКБ гр.ПЛЕВЕН5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР