ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 СЪДЕБЕН ОКРЪГ    Районен съд - гр. Левски  
 Районен съд - гр. Левски

Съдебният район на Районен съд - гр. Левски обслужва следните общини:
Община Левски, Община Белене


Районен съд - Левски
Адрес: гр. Левски, 5900, бул. България №58, e-mail: levski_rs@abv.bg   интернет страница: http://rslevski.com/
Телефони:
Председател: (0650) 82298
Административен секретар: (0650) 82296
Съдии - изпълнители: (0650) 6249
Съдии по вписванията: (0650) 82420
Счетоводство: (0650) 82296
Факс: (0650) 82296


Банкова информация:

ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:  BG04UBBS80023106039708
ЗА ВЕЩИ ЛИЦА:  BG56UBBS80023300133735
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF
Банка ОББ5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР