ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 СЪДЕБЕН ОКРЪГ    Районен съд - гр. Плевен  
 Районен съд - гр. Плевен

Съдебният район на Районен съд - гр. Плевен обслужва следните общини:
Община  Плевен, Община Пордим, Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник


Районен съд - Плевен
Адрес
: гр. Плевен, 5800, ул. Димитър Константинов №25, e-mail: admin@rspleven.eu

интернет страница: http://rs.pleven.bg/

Телефони:
Административен секретар: (064) 892975
Съдебни изпълнители: (064) 846718
Съдии по вписванията: (064) 823260
Съдебен администратор, Счетоводство: (064) 892977
Факс: (064) 833608


Банкова информация:

ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:  BG38IORT73803134717101
ЗА ВЕЩИ ЛИЦА:  BG72IORT73803334717103
БАНКОВ КОД:  IORTBGSF
Банка Инвестбанк5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР