ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен    Съдии  
 Съдии в Окръжен съд - гр. Плевен

Административен ръководител и председател на Окръжен съд - Плевен: 

Александър Людмилов Григоров
(064) 892 945  

 

Екатерина Тихомирова Панова
зам. адм. ръководител
(064) 892 935
 
 
Емил Стефанов Банков
зам. адм. ръководител
(064) 892 930
 
 

 

            СЪДИИ:

 1. Румен Петров Лазаров
 2. Върбина Ганчева Мълчиниколова
 3. Цветелина Маринова Янкулова
 4. Стефан Асенов Данчев
 5. Емилия Атанасова Кунчева
 6. Весела Любомирова Сахатчиева
 7. Силвия Цветкова Кръстева 
 8. Рени Валентинова Георгиева
 9. Методи Николов Здравков
 10. Рени Михайлова Спартанска
 11. Георги Константинов Грънчаров
 12. Светла Йорданова Ковачева
 13. Татяна Георгиева Бетова 
 14. Красимир Иванов Петракиев
 15. Кристина Антонова Лалева
 16. Цезарина Христова Йосифова
 17. Жанета Димитрова Георгиева
 18. Доротея Симеонова Цонева
 19. Калоян Венциславов Гергов
 20. Иван Найденов Радковски
 21. Мариан Василев Иванов

            МЛАДШИ СЪДИИ:

   1. Силвия Георгиева Даскалова

    5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР