ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 ПРЕСОФИС    Ход на дела  
 

Движение на делата на 02.04.2018 г

Движение на делата на 04.04.2018 г

Движение на делата на 12.04.2018 г

Движение на делата на 13.04.2018 г

Движение на делата на 17.04.2018 г

Движение на делата на 24.04.2018 г

Движение на делата на 26.04.2018 г

Движение на делата на 27.04.2018 г

Движение на делата на 02.05.2018 г

Движение на делата на 03.05.2018 г

Движение на делата на 15.05.2018 г

Движение на делата на 16.05.2018 г

Движение на делата на 17.05.2018 г

Движение на делата на 18.05.2018 г

Движение на делата на 21.05.2018 г

Движение на делата на 22.05.2018 г

Движение на делата на 23.05.2018 г5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР