ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 ПРЕСОФИС    Седмичен информационен бюлетин  
 

 Информация за дела за периода 04.12.2017 - 08.12.2017 г.

 Информация за дела за периода 11.12.2017 - 15.12.2017 г.

 Информация за дела за периода 18.12.2017 - 22.12.2017 г.

 Информация за дела за периода 02.01.2018 - 05.01.2018 г.

 Информация за дела за периода 08.01.2018 - 12.01.2018 г.

 Информация за дела за периода 15.01.2018 - 19.01.2018 г.

 Информация за дела за периода 22.01.2018 - 26.01.2018 г.

 Информация за дела за периода 29.01.2018 - 02.02.2018 г.

 Информация за дела за периода 05.02.2018 - 09.02.2018 г.

 Информация за дела за периода 12.02.2018 - 16.02.2018 г.

 Информация за дела за периода 19.02.2018 - 23.02.2018 г.

 Информация за дела за периода 26.02.2018 - 02.03.2018 г.5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР